POZOSTAŁE INFORMACJE

  • Nie wykonuję usług będących przestępstwami, w szczególności:
    • nie rozprowadzam nielegalnego oprogramowania,
    • nie pomagam włamywać się do komputerów, skrzynek e-mail itp.
    • nie pomagam w nielegalnym szpiegowaniu innych osób, np. poprzez wykradanie haseł, przeglądanie korespondencji itp.
    • Chyba, że jest to legalne zlecenie monitoringu (aktywności informatycznej) pracownika w firmie.
  • Atmosfera pracy ma dla mnie duże znaczenie. Ma ona wpływ na cenę i warunki dalszej współpracy.