INFORMACJE OGÓLNE

 • Cennik nie jest ofertą handlową.

 • Wystawiam rachunki, które można wliczyć w koszty.

 • Nie jestem płatnikiem VAT. Moje ceny nie zawierają VAT. Co za tym idzie, są cenami brutto.

  • Dzięki temu klient prywatny nie płaci 23% większej ceny usługi, jak ma to miejsce u konkurencji.

 • Koszt usług w godzinach 22:00-08:00 może być większy. +

 • Klient płaci po wykonanej usłudze (z dołu).
 • Nie handluję towarem, ale moi klienci mają preferencyjne ceny w zaprzyjaźnionym sklepie. Bezpłatnie pomagam wybrać najlepszą ofertę.

CENNIK

 

 • Cena jest uzgadniana indywidualnie z klientem po zapoznaniu się z jego oczekiwaniami i ze stanem faktycznym

 • Możliwe jest m.in. wiążące ustalenie górnej granicy ceny za usługę przed jej wykonaniem. Przykładowo, jeżeli umówimy się na 50zł za daną usługę a ja ją będę wykonywał 6 godzin, to oczywiście klient płaci tylko 50zł.

 • Odszedłem od stawki godzinowej - w 99% przypadków nie była potrzebna, bo klienci byli zadowoleni z mojej propozycji ceny.

 • Stosuję rabat jeżeli klient sam przywiezie i odbierze sprzęt z siedziby ! Proszę pamiętać o uzgodnieniu przyjazdu.

 • Rabat przysługuje również za zlecenia "hurtowe" - gdy np. mogę wykonywać pracę na kilku komputerach jednocześnie.